eTwinning kui kultuuripärand

Posted on 3. Apr 2018

0


Meie etwinningu projektide kohta on juttu meedias:

eTwinning kui kultuurinähtus
2. apr. 2018 Madli Leikop Koolielu haridusportaali toimetaja
2018. aastal tähistame Euroopa kultuuripärandi aastat. Ka Euroopa koolide virtuaalses kogukonnas eTwinningus osutavad õpetajad ja õpilased sel aastal rohkem tähelepanu nii oma maa kui ka Euroopa ühisele kultuuripärandile.
eTwinningu veebipõhiseid ja digitaalseid töövahendeid kasutades sündinud projektid on kultuuriväärtus omaette. Ei ole võimalik kokku lugeda, kui palju eri rahvaste kultuurikombestikku, arhitektuuripärandit, (kultuuri)ajalugu, looduskauneid paiku ja vaatamisväärsusi on aastate jooksul projektidesse talletatud. Isegi kui Eestist üks, Soomest teine ja Prantsusmaalt kolmas kool teevad lihtsa projekti, kus lapsed räägivad oma koolist ja koolipäevast, on jälle killuke kultuuri jäädvustatud: killuke koolikultuuri ja haridusajalugu. „Koolinoorte rahvusvahelise projektina on iga eTwinningu projekt seotud kultuuripärandiga,” kinnitab eTwinningu ekspert, Tallinna Lilleküla gümnaasiumi haridustehnoloog Meeri Sild, kellel on ka rahvusvaheline eTwinningu projektide hindamise kogemus. „Osalejad tutvuvad projektipartneri riigi, kodupaiga, koolikultuuriga. Paljud projektid on suunatud kultuuripärandi jagamiseks, näiteks õpilased õpetavad partneritele oma rahvamänge või -tantse, loetakse muinasjutte, jagatakse rahvusköögi retsepte ja palju muud säärast. Ilma kultuuridimensioonita ei olegi ükski projekt mõeldav.”
„Looming on ju kultuur, sealhulgas virtuaalne looming, sestap täiendavad eTwinningu projektid vägagi kultuuripärandit. eTwinning iseenesest väärib kultuuripärandi nimekirja saamist!” leiab Põlva gümnaasiumi saksa keele õpetaja Aimi Jõesalu, kellel on eTwinnigu projektidega suur kogemus.

Saksa keel ja virtuaalne kultuuripärand

Euroopa kultuuripärandi aastat eTwinningus tähistavad Põlva gümnaasiumi saksa keele õppijad oma õpetaja juhendamisel vääriliselt. Koos projektipartneritega Kreekast Patra gümnaasiumist (Protypo Peiramatiko Gymnasio Panepistimiou Patron) tehakse eTwinningu projekti, kus lisaks mõlema maa kultuuripärandi avastamisele, nautimisele ja kajastamisele uuritakse ning kajastatakse saksakeelsete maade ‒ Saksamaa, Austria ja Šveitsi ‒kultuuripärandit: just seda osa, mis on loodud virtuaal- või liitreaalsust kasutades.
Loe edasi siin: http://opleht.ee/2018/04/etwinning-kui-kultuurinahtus/
või siin: https://koolielu.ee/info/readnews/554624/etwinning-kui-kultuurinahtus

Advertisements