Multiprojektis ” Keeled suhu lusti ja lõbuga” osalevad

October 30, 2020

0

meie gümnaasiumist projekti ühe eestvedajana saksa keele õpetaja ja haridustehnoloog Aimi ja võõrkeeleõpetajatest Florika (inglise keels), Julija (vene keel), Maarja (hispaania keel).Multiprojektide kohta rohkem infot siin/https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/rahvusvaheline-koostoo/etwinning/multiprojektidKõik huvilised on kogu õppeaasta jooksul oodatud! Keeled suhu lusti ja lõbuga multiprojekti kohta lähemalt siin/https://live.etwinning.net/projects/project/227443 eTwinningu kohta info/https://www.hitsa.ee/ikt-hariduses/rahvusvaheline-koostoo/etwinning

Posted in: multiprojekt

Meie AVE-etwinninguprojekti läbipaistvuse kohta artikkel

August 4, 2020

0

asub siin/ https://online.pubhtml5.com/xzfd/axzu/ NB! Lehekülgedel 63, 64, 65!

June 16, 2020

0

Multiprojektis ” Tehn-twin- projektiportsud koolitundidesse”

May 27, 2020

0

osalesid meie gümnaasiumist järgmised õpetajad: 1. Jane 2. Merle P 3. Merle Ö 4. Maaja 5. Florika 6. Viivi 7. Leesi 8. Julija 9. Aimi KIITUS ja TÄNUD! NB! Kõige aktiivsem oli Jane!

30 Jahre später

November 12, 2019

0

31.10.2019 sõlmisime kreeklastega uue saksakeelse etwinningu projekti “30 Jahre später..” Projekti raames tutvume Berliini müüri langemise ja Balti keti 30ndate aastapäevade puhul nende sündmustega, ajaloo ja faktide ja paljude materjalidega, mille põhjal koostavad õpilased kas esitluse või kajastavad kõike uuritut ajajoonel. Üksikasjalikumalt projketist siin/ https://live.etwinning.net/projects/project/205376 Projekti sertifikaat/ https://live.etwinning.net/files/desktop/pdf/certificate/project/etw_certificate_205376_et.pdf  

Osaleme multiprojektis “Multiprojekt 2019/20 – Tvinnime keeletunnid põnevamaks!” – https://live.etwinning.net/projects/project/200733

October 17, 2019

0

 https://live.etwinning.net/projects/project/200733

Posted in: multiprojekt

Multiprojekti “Tehn-twin projektiportsud koolitundidesse!”

October 17, 2019

0

algatajad oleme ka meie. Iga kuu saab liituda ja kaasa teha ja seda kogu õppe-aasta jooksul. https://live.etwinning.net/projects/project/201265 Projekti käigus saab tundide vaheldusrikkamaks muutmiseks katsetada igal kuul erinevaid veebikeskkondi ja rakendusi. Selles projektis saavad osaleda kõik ained! Iga kuu esimeseks kuupäevaks on TwinSpace-is uue kuu ülesanne ja soovitatud mõned keskkonnad ja rakendused, mida võiks kasutada ülesande […]

Rahvuslik kvaliteedimärk meie multiprojektile!

June 11, 2019

0

Armsad meie multiprojketis “101 nutisammu meie koolielus” kaasa lööjad! RÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕMUSTAME! Meie multiprojekti tunnustati rahvusliku kvaliteedimärgiga! https://live.etwinning.net/files/desktop/pdf/label/qualitylabel/etw_qualitylabel_146291_et.pdf Iga multiprojektis osalev kool postitab oma nutisammu ühisesitluse/ https://docs.google.com/presentation/d/1qPd_cekCQDeJ-tRan9TNBtMb72cmh_eaHx_waZHf9w8/edit?usp=sharing slaidile +selle kohta vähemalt foto (või video või animatsiooni või lingi + paar lauset täpsemalt. Slaidi pealkirjaks pigem märksõna ( kus, kuidas või mida nutikalt tehti, kasutati). Pühendame 101 nutisammu […]

Posted in: multiprojekt, tunnustus

eTwinningu koolid üle Euroopa said taas kokku

June 9, 2019

0

9.-11. maini toimus Dublinis eTwinningu teemakonverents eTwinningu koolidele. Eestit esindasid õpetajad Põlva Gümnaasiumist ja Luunja Keskkoolist. eTwinningu koole innustati teistele eeskujuks olema nii koostöö kui tehnoloogiakasutuse poolest. Loe edasi

eTwinningu Kooli teemakonverentsil Dublinis

May 13, 2019

0

oli rõõm ja au osaleda meie gümnaasiumi õppejuht Florikal ja kõige enam etwinngu projekte läbi viinud õpetajale Aimil. See suurejooneline rahvusvaheline teemakonverents toimius 9.-11. mail Dublinis. Töötubades pakutavad teemad  olid huvitavad ja vajalikud: Nii saime kuulata, kuidas edukalt kaasata noori koolitegevustesse (nagu meie gümnaasium seda just niimoodi tegutsemas näebki), kuidas panna teisi oma esinemist kuulama, […]

Posted in: PDW, teemakonverents